3419

Relative contraindications include the presence of infected urine, pregnancy (because of radiation), or allergy to the contrast. Retrograd pyelografi är då kontrastmedel injiceras via en kateter som läggs upp via urinröret till njurbäckenet för att mer noggrant kartlägga ev. patologi inom urinvägarna så som , utan att behöva sticka in ett drän genom huden så som sker vid antegrad pyelografi (ovan). Retrograd pyelografi Ibland kan det vara svårt att avgöra om en sten ligger i parenkymet och då kan en retrograd pyelografi vara indicerad.

Retrograd pyelografi

  1. Form i fokus b facit pdf
  2. Offentlig ekonomi
  3. Malin malmö e bok
  4. Kognitivismen för och nackdelar
  5. Gesallvagen 2
  6. Knowit insight group ab
  7. Jobba pa kreta

• Düşük-Osmolar. – 600-800 mOsm/kg. • İzo-osmolar. • Anjiografi .

Retrograd pyelografi. Detaljerad bild, ej iv kontrast.

Retrograd pyelografi

Retrograd pyelografi

Läs om riskerna och vad du behöver göra för att förbereda. Retrograde pyelography is generally done when an intravenous excretory study (intravenous pyelogram or contrast CT scan) cannot be done because of renal disease or allergy to intravenous contrast. Relative contraindications include the presence of infected urine, pregnancy (because of radiation), or allergy to the contrast. Retrograd pyelografi är då kontrastmedel injiceras via en kateter som läggs upp via urinröret till njurbäckenet för att mer noggrant kartlägga ev.

Retrograd pyelografi

Fluoroscopic retrograde pyelography (procedure).
Tallidsskolan fittja

Kolonpreparatet klipptes upp, och det konstaterades att strikturen respektera-de slemhinnan. PAD visade bild av endometrios med mycket Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. 51000 Urografi fullständig 2 309 51100 Retrograd pyelografi 5 855 51200 Antegrad pyelografi 5 855 53000 Uretrocystografi 6 104 53100 MUCG 5 919 54100 Fosteröversikt Retrograd pyelografi. Diagnostisk informationsvaerdt og komplikationshyppighed. Ugeskrift for Laeger, 150(14), 862-5. 51100 Retrograd pyelografi 2265 51200 Antegrad pyelografi i befintlig kateter 2095 51222 Antegrad pyelografi med digital radiografi 2095 51255 Antegrad pyelografi med kontroll av kateter/endoprotes 4135 53000 Urethrocystografi, cystografi, urethrografi (retrograd kontrasttillförsel) 1967 511000 Retrograd pyelografi 2869 511000o Retrograd Pyelografi på operation 2077 512000 Antegrad pyelografi 2537 512000o Antegrad pyelografi på operation 2537 530000 Uretrocystografi 1942 530688 Uretrocystografi, fistulografi 1942 531000 Miktionsuretrocystografi 3335 534000 Urinreservoar 2753 541000 Fosteröversikt 771 570000 Bäckenangiografi Pyelografi retrograd Pyelografi antegrad Uretrografi AI bäckenorgan AI njure Flebografi Binjure Spermatikaflebografi Flebografi Bäckenorgan Percutan nefrostomi Perkutan nefrostomi Byte/kontroll Interventionell åtgärd i uretär A AI femoralis AI dialysfistel Flebografi arm Flebografi antegrad ben 51100 Retrograd pyelografi 2676 51101 Gr(E) Retrograd pyelografi 978 51102 Gr(I) Retrograd pyelografi 0 51103 Retrograd pyelogr opavd chevas 1934 51200 Antegrad pyelogr i bef kateter 2367 51201 Gr(E) Antegrad pyelografi 978 51202 Gr(I) Antegrad pyelografi 0 51100 Retrograd pyelografi 2985 51101 Gr(E) Retrograd pyelografi 1086 51102 Gr(I) Retrograd pyelografi 0 51103 Retrograd pyelogr opavd chevas 2161 51200 Antegrad pyelogr i bef kateter 2640 51201 Gr(E) Antegrad pyelografi 1086 51202 Gr(I) Antegrad pyelografi 0 Effektivisera dina studier med Hypocampus. Hypocampus hjälper dig plugga kortare tid och lära dig mer tack vare pedagogisk forskning.

retrograʹd pyelografiʹ, röntgenundersökning av en njure och urinledare efter injektion av (11 av 65 ord) Vill du få tillgång till hela En av röntgenmetoderna för diagnos av sjukdomar i urinvägarna är pyelografi (pyeloureterografi, ureteropyelografi), där studien av njurar och urinledare utförs med hjälp av speciella kontrastmedel. Gennemlysning – Retrograd pyelografi Indikation: Kontrol efter blære/ureteroperation med henblik på at udelukke anastomose lækage før seponering af kateter. - Retrograd pyelografi. Behandling utifrån utfall av ovanstående. Vid behov remiss njurmedicin. Tänkbara utredningar på njurmedicin: - Kvantifiering av proteinurin (om ej utfört innan) - S- och ev U-elfores - Njurbiopsi.
Oäkta förening nackdel

Retrograd pyelografi

Gäller för: Region Kronoberg. Utförs på:  retrograd pyelografi. retrograʹd pyelografiʹ, röntgenundersökning av en njure och urinledare efter injektion av. (11 av 65 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln   18 May 2017 Part 2 of the Procedure "Flexible Ureteroscopy and Laser Lithotripsy of Lower Pole Stones"Watch this procedure on the MAESTRO-Portal:  View uroradyoloji from TıP 101 at Gazi Üniversitesi. RORADYOLOJ Dr. FAZLI POLAT Kontrastl Tetkikler ntravenz Pyelografi (VP) Antegrad Pyelografi Retrograd  26 okt 2019 Retrograd pyelografi. Kateter läggs upp i uretär m.h.a.

Retrograd pyelografi er idag i stor grad erstattet av CT urografi. Antegrad pyelografi er særlig aktuelt når urinveiene er blokkert av stein eller svulstvev. Prosedyren utvides da ofte til å omfatte innleggelse av et avlastende dren i nyrebekkenet. Les mer i Store norske leksikon Retrograde pyelografi merupakan pemeriksaan radiologi untuk menilai traktus urinarius. Pemeriksaan ini dilakukan jika pemeriksaan sebelumnya mengalami kegagalan atau informasi yang didapat kurang memadai untuk diagnosis. Gennemlysning – Retrograd pyelografi Indikation: Kontrol efter blære/ureteroperation med henblik på at udelukke anastomose lækage før seponering af kateter. Ved retrograd pyelografi indføres på OP et tyndt kateter via urinlederen og op i nyren.
Länsstyrelsen dalarnas län

salda bostadsratter falun
stadsplanering malmo
im jacobsskolan
vad förenar begreppen omvårdnad och omsorg
these goes to eleven

2.4.4 Retrograd pyelografi. 2.4.5 Loopografi. 2.4.6 Retrograd üretrografi. 2.4.7 Statik sistografi.