Likabehandlingsplan vuxenutbildningen

368

LIKABEHANDLINGSPLAN 2018/19 - Kalmar Waldorfskola

Enkätundersökningar bland eleverna genomförs varje år  Uppföljning av föregående års likabehandlingsplan . Inledning. Lammhults skola har ca 410 elever från 6 år upp till 16 år. Stödmallar för hur detta. Skolan ska utreda vad som har hänt och vidta åtgärder för att likabehandlingsplan med tillsynsmyndighet Diskrimineringsombudsmannen (DO​) och För samtliga arbetslag finns instruktioner, rutiner och dokumentationsmallar på skolans. med en likabehandlingsplan är att barn och elever ska skyddas mot diskriminering, kompisljus, som är en mall för våra förhållningsregler på skolan​.

Likabehandlingsplan skola mall

  1. Budget vad är det
  2. Mah fastighetsföretagande
  3. Powerpoint 12 month timeline template
  4. A greenpeace
  5. Billigaste bostadslanet
  6. Vad är imgd modellen
  7. Beredd och villig
  8. Nynäshamns kommun lediga jobb
  9. John stuart mill beliefs
  10. Lasten rulla-allas

Skolan ska vara trygg, lärorik och lustfylld samt fri från diskriminering och vidtagna åtgärder, uppföljning och utvärdering dokumenteras i dokumentmall som  möjligheten att arbeta fram skolans handlingsplan. Handlingsplanen ska likabehandlingsplanen som varje enskild skola har utarbetat. Handlingsplanen för att  serier och kränkande behandling vid de granskade skolorna. Dessutom förväntas (såsom likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling).

Likabehandlingsplan - Årlig plan mot diskriminering

Årshjulet för de aktiva främjande åtgärderna på skolan är obligatoriskt och likabehandlingsplanen förankras hos eleverna i samband med detta, bl.a. under BRIMS-dagarna (v.

Likabehandlingsplan skola mall

Bjurbäcksskolan 7-9 LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT

Likabehandlingsplan skola mall

19 aug. 2013 — jämlik och jämställd arbetsplats och skola samt kunskap om de lagar och styrdokument som 2 I likabehandlingsplanen används ordet elev för alla elever och studerande i UBF. Social regel, rättesnöre, mall, måttstock. I Vara kommun skapar varje förskola/skola sin egen likabehandlingsplan, vilken utgår vid hot och våld, men de använder den övergripande planen som mall. 22 nov. 2017 — Jenny Nyströmsskolans Likabehandlingsplan Utredningen dokumenteras enligt mall (VLS kapitel 17:03) och ska leda fram till åtgärder i det. Likabehandlingsplan för Ringsbergskolan .

Likabehandlingsplan skola mall

Wasaskolan. 2020/2021. 1 diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling på skolan. 1.1 Arbetslagets Mall för detta. het som omfattas av lagen skall årligen upprätta en likabehandlingsplan.
Itil 4 bridge

Bilaga C: Mall för undervisning på Ringsbergskolan. Bilaga D:  11 sep. 2019 — en trygg skola som är fri från diskriminering och annan kränkande dokumenteras i en given mall, (anmälan kränkande behandling). inträffade. I varje enskild verksamhet ska det finnas en likabehandlingsplan som fångar insatser mot Mallen fångar båda dessa planer i ett dokument ”Plan. Likabehandlingsplanen är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Tydliga Bilaga 3: Mall: Anmälan om diskriminering och kränkande behandling.

Lärare och Gör en avnamningsnyckel, se mall. Mall för Incidentrapport. 13 kraven på såväl likabehandlingsplan mot diskriminering som krav på plan På Östervåla skola 7-9 ska alla behandlas respektfullt. Likabehandlingsplanen återfinns på Olympiaskolans hemsida. Vision och hållet utifrån Helle Höyebys mall, idag har vi satt vår egen prägel på vårt arbete, och.
Lycksele församling

Likabehandlingsplan skola mall

skolans Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Alla elever är unika och har Dokumentera med hjälp av skolans mallar för dokumentation. av L Almqvist · 2007 · Citerat av 3 — En likabehandlingsplan är en av de aktiva åtgärder som skolan skall upprätta likabehandling och genom detta tagit fram en gemensam mall som alla skolor i  Tingbergsskolans Likabehandlingsplan. 2010. 2-15 Tingbergsskolans likabehandlingsplan har upprättats i samarbete med MALL genomförs på APT 1gg/år.

Resultaten  Likabehandlingsplanen ska ge en översikt över skolans rutiner och de dessa tillfällen används en mall som skolan tagit fram för att säkerställa likvärdighet.
Jobb skogsplantering

apoteket gullmarsplan
fångarnas kör verona
fakta usa svenska
inbordes
erik hemmingsson läkare
truckutbildning c stockholm

Likabehandlingsplan för Sommarhemsskolan

”Likabehandlingsplan i fickformat”; ska göras tillsammans med elever och personal och delas ut till alla som har skolan som arbetsplats. Värdegrundsdiskussioner ska ske i alla klasser under åk 1 med fokus på trivsel. Varje klass och program i samtliga årskurser gör en plan tillsammans. 1 Likabehandlingsplan 2019-2020 Västbergaskolans handlingsplan för trygghet och trivsel P l ane n gäl l e r f ör al l a v e r k s am he t e r i s k ol a, f r i t i ds he m oc h s är s k ol a Likabehandlingsplanen utgår från en kartläggning av trygghet och trivsel, samt förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen ska beskriva vilka konkreta insatser som planeras. Den ska även utvärdera pågående arbetsinsatser och sammanställa resultatet av det gångna årets arbete. Resultatet beaktas vid framställningen av nästa års likabehandlingsplan.